Příští 15. ročník Pražské muzejní noci se uskuteční 9. června 2018 od 19 hodin.

FacebookYouTubeInstagram

zadat kód programuskrýt

MUZEA A GALERIE 2017

Armádní muzeum Žižkov

Vojenský historický ústav Praha

adresa: U Památníku 2, Praha 3

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: Ne

doprovodné akce: Dětský program | Jiné

blízké zastávky:

Pernerova, v zast. autobusu l. 207 19

U Památníku, v zast. autobusu l. 207 1

Expozice

přidat do Osobního programu1. světová válka, 1914–1918

Kromě vývoje na domácí politické scéně a účasti českých a slovenských vojáků pod prapory habsburské monarchie, je největší část expozice věnována čs. domácímu a zahraničnímu odboji.

přidat do Osobního programuArmáda Československé republiky, 1918–1939

Expozice se soustřeďuje na zmapování historického vývoje armády meziválečného Československa, které je bohatě dokumentováno velkým množstvím palných zbraní, stejnokrojů a dalších předmětů.

přidat do Osobního programu2. světová válka, 1939–1945

Návštěvníci se seznámí s účastí Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji a v dalších akcích 2. světové války, které měly za cíl obnovení čs. státní samostatnosti.

Odebrat z Osobního programuIII. protikomunistický odboj

Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948 a III. protikomunistickému odboji.

Výstavy

přidat do Osobního programuV zákopech první světové války

Výstava si klade za cíl ukázat první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi přímo a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už byli na straně Rakouska-Uherska či vítězných států.

přidat do Osobního programuV ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Výstava přibližuje život v okupované zemi v letech 1939–1945 a představuje i osudy těch, kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.

přidat do Osobního programu311 – Příběhy sbírkových předmětů

Výstava představuje několik reprezentativních sbírkových předmětů, každý z nich zastupuje jeden sbírkový fond Vojenského historického ústavu Praha.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programuDětská střelnice

Děti i dospělí návštěvníci si mohou vyzkoušet svou střeleckou mušku pod odborným dohledem pracovníků muzea.

čas: 19:00 - 21:00

organizátor: Vojenský historický ústav Praha

typ: Dětský program

kategorie: Vojenství

přidat do Osobního programuS puškou v ruce

Návštěvníci se mohou blíže seznámit s nejrůznějšími palnými a střelnými zbraněmi ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

čas: 19:00 - 01:00

organizátor: Vojenský historický ústav Praha

typ: Jiné

kategorie: Vojenství

přidat do Osobního programuUkázka vojenské techniky

Před muzeem statická ukázka vojenské techniky.

čas: 19:00 - 01:00

organizátor: Armáda České republiky.

typ: Jiné

kategorie: Vojenství

Kontaktní informace

kontaktní osoba: Mgr. Andrej Halada

e-mail: museum@army.cz

telefon: 724801032

Poloha objektu