FacebookYouTubeInstagram

insert program codeshow

10. června 2017 od 19.00 hod.

OrganizersNárodní muzeumDopravní podnik hlavního města PrahyAsociace muzeí a galerií České republikyPartnersFestival muzejních nocíMagistrát hlavního města PrahyMinisterstvo kultury

OTHER PARTNERS

Mobile Version