Příští 15. ročník Pražské muzejní noci se uskuteční 9. června 2018 od 19 hodin.
Nové webové stránky se připravují a budou spuštěny v květnu.

FacebookYouTubeInstagram

zadat kód programuskrýt

MUZEA A GALERIE 2017

Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy

adresa: Na Poříčí 52, Praha 8

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: částečně - plošina ze suterénu do přízemí budovy

doprovodné akce: Dětský program | Výtvarná dílna | Koncert | Divadelní představení | Workshop

blízké zastávky:

Florenc, v zastávce autobusu l. 207 19

Expozice

přidat do Osobního programuLangweilův model Prahy

Je dokladem podoby Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu před přestavbou Prahy na konci 19. a počátku 20. st. Na přibližně 20 m² je zobrazeno historické jádro Prahy jakou mělo před 150 lety.

přidat do Osobního programuPraha v pravěku

Expozice je věnovaná archeologii Prahy od pravěku do doby příchodu Slovanů v raném středověku.

přidat do Osobního programuStředověká Praha

Expozice začíná oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9. - 12. století. A dále pak rozvoj Prahy do 14. st.

přidat do Osobního programuPraha na přelomu středověku a novověku

Druhá polovina 15. a 16. st. – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II.

přidat do Osobního programuBarokní Praha

Mezi nejkvalitnější sbírky muzea patří kolekce barokního sochařství, uměnímilovného návštěvníka této části expozice ovšem potěší i Škrétovy, Brandlovy, Hirschelyho či Grundovy obrazy.

přidat do Osobního programuSlabikář návštěvníků památek

Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením. Haptická expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích.

Výstavy

přidat do Osobního programuPrvní křik, první pláč… od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí

Výstava zaměřená na historii asistence při porodech od individuální asistenční péče až ke vzniku zdravotnických porodnických institucí na pražském území.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programuStreetart v Muzeu hlavního města Prahy!

Děti i dospělí mohou tvořit s Jitkou Kopejtkovou a Janem Mikou dočasný objekt ve veřejném prostoru. Akce se koná před muzeem.

čas: 20:30 - 23:00

organizátor: Muzeum hlavního města Prahy

typ: Dětský program | Výtvarná dílna | Workshop

kategorie: Umění

přidat do Osobního programuAntonín Langweil v Muzeu

Návštěvníci mohou být aktivními účastníky živých obrazů s Antonínem Langweilem, tvůrcem ústředního exponátu Muzea hlavního města Prahy.

čas: 19:00 - 00:00

typ: Dětský program | Divadelní představení

kategorie: Historie

přidat do Osobního programuKaždý svého města strůjcem

Výtvarná dílna pro každého návštěvníka, který si bude moci vyrobit svůj papírový model domu, uliční frontu dle svého návrhu ve stylu A. Langweila.

čas: 19:00 - 00:00

organizátor: Muzeum hlavního města Prahy

typ: Dětský program | Výtvarná dílna

kategorie: Historie | Umění | Kultura | Architektura

přidat do Osobního programuKoncert před Muzeem

Jazzový koncert pro zpříjemnění muzejní noci - Arturo Soriano Band.

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: Arturo Soriano Band

typ: Koncert

kategorie: Umění | Kultura

Komentované prohlídky

přidat do Osobního programuPrvní křik, první pláč… od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí

Komentovaná prohlídka výstavy autorkou Pavlou Státníkovou. Výstava o historii asistence při porodech od individuální asistenční péče až ke vzniku zdravotnických porodnických institucí v Praze.

čas: 21:00 - 23:00

Kontaktní informace

telefon: 224816772

Poloha objektu