Příští 15. ročník Pražské muzejní noci se uskuteční 9. června 2018 od 19 hodin.
Nové webové stránky se připravují a budou spuštěny v květnu.

FacebookYouTubeInstagram

zadat kód programuskrýt

MUZEA A GALERIE 2017

Zámecký areál Ctěnice

Muzeum hlavního města Prahy

adresa: Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: patra zámku nejsou bezbariérové

doprovodné akce: Dětský program | Výtvarná dílna | Workshop

blízké zastávky:

Ctěnice, v pravidelné zastávce BUS l. 185 6

Expozice

přidat do Osobního programuŘemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

Expozice dokládá historii a způsoby prezentace řemeslných spolků v historii. Unikátním předmětem je například torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků dosahující výšky téměř 3 m a šířky 2 m.

přidat do Osobního programuZámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova

Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004.

Odebrat z Osobního programuDějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století

Expozice seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky.

přidat do Osobního programuNádraží Praha-Těšnov ‒ provoz obnoven

Modelové kolejiště je digitálně řízené a ukazuje nejen provoz vlaků na nádraží, ale zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu.

Výstavy

přidat do Osobního programuUmění kuté v železe / Kovářské a zámečnické práce ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Návštěvník se seznámí s historií zámkového mechanismu, s typy zámků a kování. Druhá část výstavy je věnována rozměrnější kovářské tvorbě, počínaje obdobím baroka.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programuWorkshop výroby medailí

Půjde o rytí písmenek do sádrových kotoučů, používaných pro zhotovení modelů pro současnou technologii výroby medaile a mince.

čas: 19:00 - 21:00

organizátor: Vyšší odborná škola – Obor ražená medaile z Jablonce nad Nisou

typ: Dětský program | Výtvarná dílna | Workshop

kategorie: Historie | Umění | Literatura

Kontaktní informace

kontaktní osoba: Olga Šámalová

e-mail: samalova@muzeumprahy.cz

telefon: 286 001 366

Poloha objektu