FacebookYouTubeInstagram

MUZEA 2018

Národní památník na Vítkově

Národní muzeum

adresa: U Památníku 1900, Praha 3

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: Ano

doprovodné akce: Dětský program | Komentovaná prohlídka | Koncert | Filmová projekce | Workshop | Jiné

blízké zastávky:

Vítkov, dočasně zřízená zastávka 1

Expozice

přidat do Osobního programuKřižovatky české a československé státnosti

Expozice zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.

přidat do Osobního programuLaboratoř moci

Expozice v podzemních prostorách zázemí Mauzolea K. Gottwalda z 50. let 20. století, připomíná nejen osobu K. Gottwalda, přeměnu Památníku na mauzoleum, ale také komunistickou propagandu.

Výstavy

přidat do Osobního programuTa kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

Pojem ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Z toho slovního spojení vzniklo označení exlibris. Je to malý grafický lístek vlepovaný přímo do knihy, jehož účelem je označit, komu výtisk patří nebo z které knihovny pochází.

přidat do Osobního programuBachmač 1918 - 2018

Jak probíhaly přípravy k boji, samotný střet nebo jak byli vystrojeni a vyzbrojeni českoslovenští legionáři i jejich protivníci, to všechno se dozvíte v nové panelové výstavě Československé obce legionářské věnované právě této bitvě.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programu Již 200 let schraňujeme dějiny - Fotografie a dějiny & Varhanní koncert Drahoslava Grice

Ve Slavnostní síni zazní tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna, rozezní Drahoslav Gric. Koncert doprovází speciální projekce fotografií ze sbírek Národního muzea v zrcadle doby.

čas: 21:00 - 21:30

typ: Koncert | Jiné

kategorie: Historie | Umění | Kultura | Architektura

přidat do Osobního programuPutování 20. stoletím

Dobrodružná stezka Putování 20. stoletím odhalí tajemná zákoutí i historii Památníku, který je od roku 2009 zpřístupněn veřejnosti jakožto součást Národního muzea.

čas: 19:00 - 23:00

typ: Dětský program

kategorie: Historie | Kultura

přidat do Osobního programuJiž 200 let schraňujeme dějiny - Fotografie a dějiny & Varhanní koncert Drahoslava Grice

Ve Slavnostní síni zazní tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna, rozezní Drahoslav Gric. Koncert doprovází speciální projekce fotografií ze sbírek Národního muzea v zrcadle doby.

čas: 22:00 - 22:30

typ: Koncert | Jiné

kategorie: Historie | Umění | Kultura | Architektura

přidat do Osobního programuJiž 200 let schraňujeme dějiny - Fotografie a dějiny & Varhanní koncert Drahoslava Grice

Ve Slavnostní síni zazní tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna, rozezní Drahoslav Gric. Koncert doprovází speciální projekce fotografií ze sbírek Historického muzea Národního muzea v zrcadle doby.

čas: 23:00 - 23:30

typ: Koncert | Jiné

kategorie: Historie | Umění | Kultura | Architektura

přidat do Osobního programuWorkshop ve výstavě Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

Přijďte se dozvědět více o historii a tisku exlibris.

čas: 19:00 - 22:00

typ: Komentovaná prohlídka | Workshop

kategorie: Historie | Umění

přidat do Osobního programuNoční Praha - vyhlídka Národního památníku na Vítkově

Poslední vstup na vyhlídku je v 00.00 hod.

čas: 19:00 - 00:00

typ: Jiné

kategorie: Jiné

přidat do Osobního programuČeskoslovenské legie v Rusku 1914 - 1920

Projekce filmu Československé legie v Rusku 1914 - 1920 v Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Film trvá cca 20 minut a poběží vždy od 19.00 h, 19.20 h, 19.40 h, 20.00 h, 20.20 h, 20.40 h.

čas: 19:00 - 21:00

typ: Filmová projekce

kategorie: Historie | Vojenství

přidat do Osobního programu Již 200 let schraňujeme dějiny - eSbírky - Pop-up fotoateliér

V pop-up fotoateliéru si každý bude moci vyzkoušet a profesionálně zdokumentovat předměty nejen z Národního muzea. Akce má návštěvníkům představit práci muzejních dokumentátorů a umožnit jim sdílet jejich pokusy z pop-up ateliéru v rámci jedinečné virtuální výstavy na eSbírkách.

čas: 19:00 - 01:00

typ: Workshop

kategorie: Historie | Umění | Kultura | Technika a Technologie | Věda

Kontaktní informace

kontaktní osoba: Barbora Kulihová

e-mail: barbora_kulihova@nm.cz

telefon: 725 811 870

Poloha objektu