FacebookYouTubeInstagram

MUZEA 2019

Zámecký areál Ctěnice

Muzeum hlavního města Prahy

adresa: Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: Patra zámku nejsou bezbariérové

doprovodné akce: Workshop

blízké zastávky:

Ctěnice, v pravidelné zastávce BUS l. 185 6

Expozice

přidat do Osobního programuŘemesla v pořádku. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost.

Muzeum hlavního města Prahy představuje ve stálé expozici část ze své unikátní sbírky cechovních předmětů. Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

přidat do Osobního programuZámek Ctěnice

Dějiny, stavební vývoj a obnova

přidat do Osobního programuDějiny obce Vinoř

Od pravěku do 20. století

přidat do Osobního programuNádraží Praha–Těšnov a Negrelliho viadukt

Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1:87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav.

Karlínský či Negrelliho viadukt byl budován od jara roku 1846 a uveden do provozu 1. června 1850. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Model celého viaduktu z roku 2013, tedy před jeho současnou rekonstrukcí, je nově součástí expozice.

Výstavy

přidat do Osobního programuNashle na skle. Současná tvorba studentů a pedagogů sklářské školy v Novém Boru.

Výstava věnovaná sklářskému řemeslu představuje sklářskou školu v Novém Boru, kde se zrodilo již v roce 1763 české sklářské vzdělávání. Škola, která jako jediná v ČR sdružuje učební obory, střední školství i vyšší odborné vzdělávání, vychovala mnoho sklářských mistrů, kteří šířili a stále šíří slávu českého sklářství po celém světě.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programuFoukání skla v mobilní sklářské peci.

Návštěvníci budou moci nahlédnout pod pokličku sklářského řemesla a sami vyzkoušet techniku hutního tvarování skla.

čas: 13:00 - 22:00

typ: Workshop

kategorie: Umění

přidat do Osobního programuVýtvarná a sklářská dílna

Workshop zaměřený na techniku malby na sklo.

čas: 19:00 - 22:00

typ: Workshop

kategorie: Umění

Kontaktní informace

kontaktní osoba: Martina Hoffmanová

e-mail: hoffmanova@muzeumprahy.cz

Poloha objektu