FacebookYouTubeInstagram

MUZEA 2019

Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy

adresa: Na Poříčí 52, Praha 8

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: částečně - plošina ze suterénu do přízemí budovy

doprovodné akce: Dětský program | Komentovaná prohlídka | Výtvarná dílna | Koncert | Workshop | Jiné

blízké zastávky:

Florenc, dočasná zastávka 39

Florenc, v zastávce autobusu l. 207 1

Expozice

přidat do Osobního programuPraha v pravěku

Expozice je věnovaná archeologii Prahy od pravěku do doby příchodu Slovanů v raném středověku. Úvodní části přinášejí informace o počátcích archeologického bádání v Praze i některých významných postavách pražské archeologie a o vývoji osídlení pražské kotliny od paleolitu po raný středověk.

přidat do Osobního programuStředověká Praha

Expozice začíná oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9.–12. století. Založením Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména Nového Města ve 14. století vznikla pražská městská aglomerace jako významné evropské centrum.

přidat do Osobního programuPraha na přelomu středověku a novověku

Druhá polovina 15. a 16. století – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II., mecenáš a sběratel umění. Z konce 15. a z 16. století se až do našich časů dochovaly nejstarší pohledy na Prahu, větší počet renesančních architektonických fragmentů a stavebních prvků z pražských domů a také nepřeberné množství hmotných dokladů o způsobu života pražských obyvatel a jejich domácností.

přidat do Osobního programuBarokní Praha

Mezi nejkvalitnější sbírky Muzea hlavního města Prahy patří kolekce barokního sochařství, uměnímilovného návštěvníka této části expozice ovšem potěší i Škrétovy, Brandlovy, Hirschelyho či Grundovy obrazy.

přidat do Osobního programuLangweilův model Prahy

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 je unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea.
Od 12. dubna 2007 je po vyčištění a s novým osvětlením opět přístupný veřejnosti.
Je jedinečným dokladem podoby Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu před přestavbou Prahy na konci 19. a počátku 20. století.

Výstavy

přidat do Osobního programuChudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948)

Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století. Historický obrazový materiál, fotografie a tisky, přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče.

přidat do Osobního programuPraha ve službách Československého červeného kříže

Venkovní panelová výstava přibližuje činnost Č.Č.K. v letech 1919–1989 a připomene tak 100. výročí založení této organizace. Humanitární činnost, ale i politickou angažovanost představí soubor fotografií, plakátů a letáků ze sbírek MMP rozšířený o obrazový materiál dobových periodik.

přidat do Osobního programu50 let s Čtyřlístkem

Výstava „50 let s Čtyřlístkem“ se koná u příležitosti výročí vydání 1. čísla komiksu Čtyřlístek. Její základní linie je zaměřena na dětské publikum. Pozve děti do světa dobrodružství a zapojí je do hry, jejímž cílem bude představit současným dětem svět čtveřice postav z komiksu.

přidat do Osobního programuHrob bylanské kultury ze Suchdola

V roce 2003 byl archeology MMP na stavbě nového domu u Brandejsova náměstí v Praze 6 – Suchdole objeven kostrový hrob. U kostry byl kromě masitých milodarů přiložen i soubor min. 13 keramických nádob zdobených malováním a vlešťováním geometrických vzorů do tuhovaného povrchu.

přidat do Osobního programuEpos 257: Dýmová hora

Příběh Dýmové hory zaznamenal umělec EPOS 257. Nejdříve jej fascinovala vizualita a organičnost míst na geografickém i mentálním okraji, poté se začal zajímat o to, kdo a jak je obývá. Výstupy jeho dlouhodobého výzkumu se pohybují od užití muzeální prezentace materiálních artefaktů jinak vytěsněné reality současné chudoby až po rovinu sociálních intervencí.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programuKomentovaná prohlídka výstavy Chudá Praha/Lidé – místa – instituce (1781–1948)

komentovaná prohlídka výstavy

čas: 20:00 - 01:00

typ: Komentovaná prohlídka

kategorie: Historie | Kultura

přidat do Osobního programuDoprovodný program k výstavě 50 let Čtyřlístku

Pracovní list pro děti k výstavě. Za správně vyplněný PL dostanou děti odměnu.

čas: 19:00 - 22:00

typ: Dětský program | Jiné

kategorie: Historie | Kultura

přidat do Osobního programuDílny pro děti

V Dětském muzeu budou dílny pro děti – vystřihovánky Langweilova modelu a loutky Čtyřlístku.

čas: 19:00 - 22:00

typ: Dětský program | Výtvarná dílna

kategorie: Historie | Kultura

přidat do Osobního programuNoční koláže pod vedením lektorky Jitky Kopejtkové

Každý si může vyrobit svou koláž pod vedením odborné lektorky. Program k výstavě Mezinárodní den koláží.

čas: 19:00 - 23:00

typ: Výtvarná dílna | Workshop

kategorie: Historie | Umění | Kultura

přidat do Osobního programuStreet art před muzeem

Tradiční doprovodný program muzejní noci, kdy si může každý vyzkoušet, co obnáší graffiti pod vedením streetart umělce Jana Miky.

čas: 19:00 - 21:30

typ: Výtvarná dílna | Workshop

kategorie: Umění

přidat do Osobního programuHudba před muzeem

Jazzová muzika před muzeem v podání hudebního uskupení Hudební krajiny.

čas: 19:00 - 22:00

typ: Koncert

kategorie: Umění | Kultura

Kontaktní informace

kontaktní osoba: Martina Hoffmanová

e-mail: hoffmanova@muzeumprahy.cz

Poloha objektu