FacebookYouTubeInstagram

MUZEA 2019

Muzeum Policie České republiky

Muzeum Policie České republiky

adresa: Ke Karlovu 453/1, Praha 2

otevřeno: 19:00 - 01:00

bezbariérový přístup: Ne

doprovodné akce: Dětský program | Koncert | Divadelní představení | Workshop | Jiné

blízké zastávky:

Karlov, dočasná zastávka na konci Sokolské ulice 3

Expozice

přidat do Osobního programuHistorie bezpečnostních sborů na území České republiky

Vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na našem území, kriminalistika a známé kriminalistické případy včetně předmětů doličných. Cizinecká policie, speciální bezpečnostní složky, dopravní a letecká služba.

přidat do Osobního programuLetecká služba Policie ČR - Napříč časem

Pomoc přichází z nebe. Expozice Letecké služby Policie ČR.

přidat do Osobního programuOchrana obyvatelstva

Expozice Hasičského záchranného sboru České republiky.

Výstavy

přidat do Osobního programuSto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii

Výstava o vývoji stejnokrojů, výstroje a výzbroje četnictva, policie, Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Policie ČR včetně řady unikátů.

přidat do Osobního programuPolicejní pyrotechnici včera a dnes

Výstava o historii policejní pyrotechniky u příležitosti oslav 80 let zahájení policejních pyrotechnických činností na našem území.

přidat do Osobního programuKnoflíková krása aneb 250 let historie výroby uniformových knoflíků firmy Tyssa

Poznejte historii výroby kovových knoflíků v Čechách, která sahá až do roku 1770 a prohlédněte si výrobky, které hrdě nosí na svých uniformách příslušníci v ČR a Evropě nebo které dekorují herce na filmovém plátně a divadelním jevišti.

přidat do Osobního programuBoj policie proti drogám

Výstava Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.

Doprovodné akce

přidat do Osobního programuHudba Hradní stráže a Policie ČR

Dixieland Hudby Hradní stráže a Policie ČR zahájí 16. ročník muzejní noci v Muzeu Policie ČR.

čas: 19:00 - 21:00

organizátor: Hudba Hradní stráže a Policie ČR

typ: Koncert

kategorie: Kultura

přidat do Osobního programuČetnická škola

Vyzkoušíte si psaní perem s násadkou či na starém psacím stroji, naučíte se používat pouta a další dovednosti, které musel četník ovládat.

čas: 19:00 - 00:00

organizátor: Četnická pátrací stanice Praha, z.s.

typ: Dětský program | Workshop

kategorie: Historie

přidat do Osobního programuPolicejní pyrotechnici včera a dnes aneb Jdeme tam, odkud ostatní utíkají

Nejmodernější technika Pyrotechnické služby Policie ČR. Výjezdové vozidlo na prověřování podezřelých předmětů a zneškodňování nástražných výbušných systémů.

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: Pyrotechnická služba Policie ČR

typ: Jiné

kategorie: Technika a Technologie

přidat do Osobního programuLiga zrzavých

Pan Wilson přišel náhle o lukrativní i když podivuhodné zaměstnání. Obrátil se na Sherlocka Holmese, aby mu pomohl zjistit proč.

čas: 19:30 - 20:00

organizátor: Institut pro studium života a díla Sherlocka Holmese

typ: Divadelní představení

kategorie: Kultura

přidat do Osobního programuLiga zrzavých

Pan Wilson přišel náhle o lukrativní i když podivuhodné zaměstnání. Obrátil se na Sherlocka Holmese, aby mu pomohl zjistit proč.

čas: 21:30 - 22:00

organizátor: Institut pro studium života a díla Sherlocka Holmese

typ: Divadelní představení

kategorie: Kultura

přidat do Osobního programuSprávným směrem - Bez drog

Během muzejní noci jsme připraveni odpovědět na otázky z oblasti návykových látek.

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR

typ: Jiné

kategorie: Jiné

přidat do Osobního programuNa kole či pěšky

Testy, kvízy a dobré rady policistů, jak se chovat bezpečně nejen v silničním provozu.

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: Oddělení tisku a prevence KŘ policie hl.m. Prahy

typ: Dětský program

kategorie: Jiné

přidat do Osobního programuOchrana člověka za mimořádných událostí

Ukázky základních ochranných prostředků, základní osobní výstroje a výzbroje hasiče pro zásah. Ukázka hasících přístrojů a hlásičů požárů pro domácnost. Pro děti kvízy.

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: Hasičský záchranný sbor Praha

typ: Dětský program

kategorie: Jiné

přidat do Osobního programuProjekt "3 kroky pro život"

Zážitkovou formou si procvičíte základní život zachraňující úkony.

čas: 19:00 - 00:00

organizátor: Záchranáři Česká Kamenice

typ: Dětský program | Workshop

kategorie: Jiné

přidat do Osobního programuZáchranná brigáda kynologů Praha

Ukázky výcviku záchranářských psů včetně ukázky speciálních postrojů ke slaňování psů.

čas: 19:00 - 00:00

organizátor: Záchranná brigáda kynologů Praha

typ: Dětský program | Workshop

kategorie: Jiné

Odebrat z Osobního programuZákrok proti nebezpečnému pachateli

Ukázky zásahu proti nebezpečnému pachateli předvedou členové Speciální záchranné a operativní jednotky (SZOJ).

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: SZOJ

typ: Dětský program | Workshop

kategorie: Jiné

přidat do Osobního programuMuzejní skautská stezka

Hry na rozvíjení postřehu a paměti.

čas: 19:00 - 23:00

organizátor: Skaut ABS Praha

typ: Dětský program | Workshop

kategorie: Jiné

Kontaktní informace

kontaktní osoba: Květoslava Kůsová

e-mail: kusova@muzeumpolicie.cz

Poloha objektu